1

محصول را انتخاب کنید

سرور مجازی بسته ۱ آموزش آنلاین

سرور مجازی بسته ۲ آموزش آنلاین

سرور مجازی بسته ۳ آموزش آنلاین

2

انتخاب پلتفرم آموزش/کنفرانس آنلاین

هزینه نصب و راه‌اندازی سرویس کلاس آنلاین یک مرتبه می‌باشد و برای دوره‌های بعد تکرار نمی‌شود.
خودم نصب می‌کنم
بیگ‌بلوباتن ( 600,000 تومان هزینه نصب و راه‌اندازی)
ادوبی کانکت ( 600,000 تومان هزینه نصب و راه‌اندازی)
3

هارد اضافه (گیگابایت)

4

نام/دامنه سرویس

5

استفاده از کد تخفیف

تغییر دوره پرداخت

مجموع پرداخت دوره‌ای:

713,900 تومان ماهانه