2

CPU

3

تعداد پردازنده *

بر روی این سرور دو عدد پردازنده قابل نصب است. تعداد مورد نیاز را انتخاب نمایید.
1
4

ماژول رم *

این سرور از رم DDR4 پشتیبانی می‌کند. مدل ماژول رم برای نصب بر روی این سرور را انتخاب کنید.
5

تعداد ماژول رم *

حداکثر ۲۴ عدد ماژول رم بر روی سرور DL360 Gen9 نصب می‌شود. تعداد مورد نیاز را انتخاب کنید.
6

IP *

7

NVMe Storage

8

افزونه

9

نام/دامنه سرویس

10

استفاده از کد تخفیف

تغییر دوره پرداخت

مجموع پرداخت دوره‌ای:

5,005,000 تومان ماهانه