1

محصول را انتخاب کنید

فضای ابری

تعداد ماشین‌ها در پروژه
ده ماشین
مدیریت فایروال
دارد
شبکه Private
دارد

تک ابر

تعداد ماشین‌ها در پروژه
یک ماشین
مدیریت فایروال
دارد
شبکه Private
ندارد
2

استفاده از کد تخفیف

مجموع پرداخت دوره‌ای:

70,000 تومان ماهانه